ik wil doneren > infopakketje aanvragen >

Ringweg 48 
6141 LZ  Limbricht
06-53841867
info@paredis.nl

 

Grootseminarie
Rolduc >

Home

Paredis Stichting

De Paredis Stichting zamelt gelden in voor de priester- en diakenopleiding van het bisdom Roermond, gevestigd in het abdijcomplex Rolduc te Kerkrade. De stichting is vernoemd naar mgr. Paredis, de eerste bisschop van het tweede bisdom Roermond (1853). Het bestuur van de Paredis Stichting spant zich in om de financiële basis van de opleiding gezond te houden. Dat zal óók in de toekomst alleen lukken met steun van een brede achterban.

Bijdragen aan de Paredis Stichting komen helemaal en uitsluitend ten goede aan de priester- en diakenopleiding van het bisdom Roermond. De donaties van particulieren vormen een garantie voor de toekomst van deze opleiding en daarmee voor de toekomst van de Kerk.

Daarbij is het goed te weten dat giften -onder bepaalde voorwaarden- aftrekbaar zijn van de belasting. Belastingadviseurs of notarissen kunnen daarover nauwkeurige adviezen geven. Voor erfenissen kan een notaris, het bestuur of de acquisiteur van de Paredis Stichting worden geraadpleegd.

De Paredis Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer 002900658.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef om de boodschap,
geef om de toekomst,
steun het Grootseminarie Rolduc

Het Grootseminarie Rolduc blijft
trouw werken aan de boodschap
van de Rooms-Katholieke Kerk.

Om deze boodschap uit te kunnen dragen zijn goed opgeleide priesters nodig.

Uw steun is daarbij onontbeerlijk en van levensbelang voor de toekomst van de kerk. Stel het erfdeel dat wij nalaten aan de volgende generatie veilig.