ik wil doneren > infopakketje aanvragen >

Ringweg 48 
6141 LZ  Limbricht
06-53841867
info@paredis.nl

 

Grootseminarie
Rolduc >

Ik wil doneren

Hoe u ons kunt steunen?
Hieronder vindt u informatie over de verschillende manieren waarop u de Paredis Stichting financieel kunt steunen:

Doneren
Schenken met belastingvoordeel
Nalatenschappen


Doneren
Doneren aan de Paredis Stichting kan door een bijdrage over te maken op bankrekeningnummer:
ING
IBAN  NL77INGB00028183 27 
BIC INGBNL2A

ABN-AMRO
IBAN  NL95ABNA0481960228 
BIC  ABNANL2A

ten name van Paredis Stichting.

Wenst u een acceptgiro te ontvangen voor het over maken van een gift, vul dan hierna de volgende gegevens in: 

 


Voornaam
Achternaam
Titel
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
Telefoon
E-mail
Geboortedatum
 

 


Schenken met belastingvoordeel

De Paredis Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dat is de reden waarom giften -onder bepaalde voorwaarden- aftrekbaar zijn van de belasting. Afhankelijk van uw inkomen kan de belastingaftrek oplopen tot 52%.
Het gedeelte van de schenkingen boven het drempelbedrag van 1% van het verzamelinkomen is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Schenkingen zijn aftrekbaar tot maximaal 10% van het verzamelinkomen.

Wilt u de Paredis Stichting voor een termijn van minimaal 5 jaar met een gift in geld steunen, dan kunt u een periodieke schenking vastleggen. Het voordeel hiervan is dat uw schenking volledig aftrekbaar is van de belasting. Vanaf 1 januari 2014 hoeft een dergelijke periodieke gift niet meer via notariële akte vastgelegd te worden. Wij verzoeken u wel zelf voor de jaarlijkse overmaking zorg te dragen.
Voor meer informatie over de periodieke schenking kunt u kijken op de site van de belastingdienst.

Hieronder ziet u een rekenvoorbeeld van het belastingvoordeel bij een belastingtarief van 42%.

Uw schenking bedraagt €  150,- per jaar
U ontvangt retour van de fiscus €    63,- per jaar
U betaalt feitelijk  €    87,- per jaar

 
Voor het doen van een periodieke schenking hanteert de belastingdienst een modelovereenkomst die u hier kunt downloaden.
Een ingevuld en ondertekend formulier kunt u aan ons terugsturen. Wij dragen dan zorg voor de verdere afwikkeling.


Nalatenschappen

Om de priester- en diakenopleiding in Rolduc te steunen kunt u de Paredis Stichting op nemen in uw testament. In het testament kunt u de Paredis Stichting op 2 manieren gedenken: met een legaat of met een erfstelling.
Met een legaat kunt u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed nalaten aan de Paredis Stichting. Goederen zoals een huis of een inboedel kunt u als legaat aanwijzen.

U kunt de Paredis Stichting ook benoemen tot (mede)erfgenaam. Een vastgesteld deel van uw bezit wordt dan toebedeeld aan de Paredis Stichting.

Een testament dient u officieel vast te leggen bij een notaris.
Omdat de Paredis Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hoeft er geen erfbelasting betaald te worden aan de fiscus.

Bel of email de Paredis Stichting via bovenstaande contactgegevens als u meer informatie wilt. 

Geef om de boodschap,
geef om de toekomst,
steun het Grootseminarie Rolduc

Het Grootseminarie Rolduc blijft
trouw werken aan de boodschap
van de Rooms-Katholieke Kerk.

Om deze boodschap uit te kunnen dragen zijn goed opgeleide priesters nodig.

Uw steun is daarbij onontbeerlijk en van levensbelang voor de toekomst van de kerk. Stel het erfdeel dat wij nalaten aan de volgende generatie veilig.