• Doneren
    Hoe u ons kunt steunen?
    Hier vindt u informatie over de verschillende manieren waarop u de Paredis Stichting financieel kunt steunen.
  • Info aanvragen
    Vraag een informatiepakket aan
    Hier kunt u een informatie pakket aanvragen over de Paredis Stichting en haar doelstellingen.

Welkom bij
Paredis Stichting

De Paredis Stichting zamelt gelden in voor de priester- en diakenopleiding van het bisdom Roermond, gevestigd in het abdijcomplex Rolduc te Kerkrade.

De stichting is vernoemd naar mgr. Paredis, de eerste bisschop van het tweede bisdom Roermond (1853). 

Het bestuur van de Paredis Stichting spant zich in om de financiële basis van de opleiding gezond te houden. 

Dat zal óók in de toekomst alleen lukken met steun van een brede achterban.

 
 

Bijdragen aan de Paredis Stichting komen helemaal en uitsluitend ten goede aan de priester- en diakenopleiding van het bisdom Roermond. De donaties van particulieren vormen een garantie voor de toekomst van deze opleiding en daarmee voor de toekomst van de Kerk.

Daarbij is het goed te weten dat giften 
-onder bepaalde voorwaarden- aftrekbaar zijn van de belasting. Belastingadviseurs of notarissen kunnen daarover nauwkeurige adviezen geven. Voor erfenissen kan een notaris, het bestuur of de acquisiteur van de Paredis Stichting worden geraadpleegd.