Doneren

Doneren

Doneren

Doneren aan de Paredis Stichting kan door een bijdrage over te maken op bankrekeningnummer:

ING
IBAN  NL77 INGB 0002 8183 27 
BIC INGBNL2A

ABNAMRO
IBAN  NL95 ABNA 0481 9602 28 
BIC  ABNANL2A

ten name van Paredis Stichting