Nalatenschappen

Nalatenschappen

Om de priester- en diakenopleiding in Rolduc te steunen kunt u de Paredis Stichting op nemen in uw testament. In het testament kunt u de Paredis Stichting op 2 manieren gedenken: met een legaat of met een erfstelling. Met een legaat kunt u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed nalaten aan de Paredis Stichting. Goederen zoals een huis of een inboedel kunt u als legaat aanwijzen.

U kunt de Paredis Stichting ook benoemen tot (mede)erfgenaam. Een vastgesteld deel van uw bezit wordt dan toebedeeld aan de Paredis Stichting.

Een testament dient u officieel vast te leggen bij een notaris.
Omdat de Paredis Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hoeft er geen erfbelasting betaald te worden aan de fiscus.

Bel of email de Paredis Stichting via bovenstaande contactgegevens als u meer informatie wilt.