Schenken met belastingvoordeel

Schenken met belastingvoordeel

De Paredis Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat is de reden waarom giften – onder bepaalde voorwaarden – aftrekbaar zijn van de belasting. Afhankelijk van uw inkomen kan de belastingaftrek oplopen tot 43%. Het gedeelte van de schenkingen boven het drempelbedrag van 1% van het verzamelinkomen is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Schenkingen zijn aftrekbaar tot maximaal 10% van het verzamelinkomen.

Wilt u de Paredis Stichting voor een termijn van minimaal 5 jaar met een gift in geld steunen, dan kunt u een periodieke schenking vastleggen. Het voordeel hiervan is dat uw schenking volledig aftrekbaar is van de belasting. U heeft dus maximaal fiscaal voordeel. Vanaf 1 januari 2014 hoeft een dergelijke periodieke gift niet meer via notariële akte vastgelegd te worden. Wij verzoeken u wel zelf voor de jaarlijkse overmaking zorg te dragen.
Voor meer informatie over de periodieke schenking kunt u kijken op de site van de  belastingdienst.

Hieronder ziet u een rekenvoorbeeld van het belastingvoordeel bij een belastingtarief van 43%.

Uw schenking bedraagt       €  150,00 per jaar
U ontvangt retour van de fiscus       €    64,50 per jaar
U betaalt feitelijk        €    85,50 per jaar

Voor het doen van een periodieke schenking hanteert de belastingdienst een modelovereenkomst die u hier kunt downloaden. Een ingevuld en ondertekend formulier kunt u aan ons terugsturen. Wij dragen dan zorg voor de verdere afwikkeling.

Heeft u hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op! Wij helpen u graag.